Designed by GOEMO.de
Conceptueel Technisch Onderwijs  MBO  niveau 4
Watermanagement opleiding MBO niveau 4

Een technische opleiding in watermanagement biedt de gediplomeerde een legio aan mogelijkheden om de ontwikkelde kennis in te zetten voor het aandragen van oplossingen van waterproblemen. Overigens staat niets in de weg om een watermanagement studie op een hoger niveau voort te zetten.  De doelgroep voor de opleiding bestaat uit leerlingen die een brede belangstelling hebben voor diverse technieken en zich daarbij ďglobalwideĒ oriŽnteert op kenmerken van de natuur, klimaat en techniek met interesse voor watertechnologie.
Bedrijven welke een toonaangevende rol spelen in de wereld van water dragen bij aan de vorm en inhoud van de opleiding. Vanuit dat veld wordt een reŽel beeld gegeven aan de opleiding watermanagement.

De techniek centraal en het toegepaste onderwijsmodel is projectmatig competentiegericht. Bouwkundige aspecten die er voor zorgen dat naast bouwkunde ook de architectuur vorm krijgt. Gemalen worden geÔntegreerd  met de natuur. Uiteraard moeten de  pompen en vijzels er voor zorgen dat water op een verantwoorde wijze wordt verplaatst. Hiervoor is kennis van werktuigbouwkundige installaties nodig. De elektrotechniek staat garant voor de motoren en de besturing. Deels zal dat PLC techniek zijn maar ook embedded processen ontbreken zeker niet.  Met milieu techniek volgen we het water van het riool tot drinkwater. Om delen van een streek of provincie in kaart te brengen waardoor we zicht krijgen op waterstromen kunnen we niet om landmeettechnieken heen. In het teken van internationalisering zal kennis van de taal Duits en Engels op niveau 4 niet ontbreken. Wis- en natuurkunde om de techniek verantwoord uit te voeren. 

Watermanagement projecten met als centrale themaís:  Stroomgebiedbenadering en klimaatontwikkeling.  De waterkwantiteit zoals:  vasthouden, bergen, afvoeren evenals waterkwaliteit: schoonhouden, scheiden, zuiveren zijn een wezenlijk onderdeel. TechnologieŽn voor grondwater: voorkomen, weren, afvoeren en de verschillende aspecten van water.
Ook de spelers in de waterwereld zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten de rol van de adviseur en mondige burgers hebben een plaats in de opleiding.
Watermanagement
MBO Watermanagement